Ribozim


Ribozim

 Yapısal-kalıp RNA. Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren