Reabsorbsiyon

Reabsorbsiyon (Geriemilim)

Reabsorbsiyon
(Geriemilim)


Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı
maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana verilmesi için kullanılan terim.