Rasemus


Rasemus

Çiçek salkım dallanması.Monopodial dallanmalı ( Salkım şeklinde ) çiçek durumu.