Reçine kanalı

Reçine kanalı Reçine kanalı

Salgı kanalları.. Şizogen olarak meydana gelmiş salgı ceplerinin eksen doğrultusunda üst üste sıralanmasıyla oluşan uzun kanallardır.Pinaceae (Çamgiller) familyası bitkilerinin gövde ve yapraklarındaki reçine (Reçine; Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen salgı maddeleri.) kanalları buna iyi bir örnektir.Reçine kanallarının etrafındaki salgı hücreleri basınca karşı korunmak için bir sıra sklerankima lifleriyle çevrilmiştir.