Retina


Retina

Retina

Retina

1-Saydam sıvıyı çevreleyen ve arka tarafta optik sinirle devam eden göz yuvarlağının en içteki üçüncü tabakası.
Işığa duyarlı reseptör hücreleri, çomakları ve konileri kapsar.
2-Gözde en iç kısımda bulunan, ışığa duyarlı hücrelerin, duyu sinirlerinin ve pigmentlerin bulunduğu, çift katlı ağ tabakadır.
3-Gözün ağ tabakasıdır.