Reduksiyon


Reduksiyon

İndirgenmedir.Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersidir.