Miyop

Miyop

Miyop

Miyop


1-Göz yuvarlağı basıklaşmıştır. Bu basıklıktan dolayı gözün boyu uzadığı için görüntü retinanın önünde teşekkül eder.
Böyle kişiler yakını iyi görüp, uzağı iyi göremezler. Kalın kenarlı merceklerle miyopluk düzeltilir.
2-Yakını görürlük. Göz yuvarlığı aşırı derecede uzamış ve retina, merceğin fazla uzağında kalmıştır.
Işık ışınları retinanın önündeki bir noktada birleşip yeniden ayrılarak retinaya ulaştığından bulanık görüntü meydana gelir
Örnek:hipermetrobun tersi.