Mitokondri

Mitokondri

Mitokondri

Mitokondri


1-Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan (oksijenli solunumun gerçekleştiği) organeldir.
2-Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleridir.
Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgelerdir.
örnek:oksijenli solunum.