Mitoz Bolunme


Mitoz Bolunme

Mitoz Bolunme

 İkiye bölünme.çift katlı bölünme,vücut hücre bölünmesi.Ökaryot hücrelerin tipik çekirdek bölünmesi. Kopyalanarak sayısı iki katına çıkmış kromozomların profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhalarını geçirdikten sonra bölünerek diploit sayıda kromozom kapsıyan iki oğul çekirdeğe ayrılmalarıdır.
Mitozu takiben sitoplazma bölünmesiyle hücre iki oğul hücreye ayrılır.
Örnek:hücrelerin çogalması.