Metan


Metan

 CH4.Bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan yapı.