Mikrosporlar


Mikrosporlar

1-Polen. Tohumlu bitkilerde üreme organı olan stamenlerde mayoz bölünmeyle meydana gelen erkek üreme hücreleri, çiçektozu. Çiçekli bitkilerdeki polene özdeştir.
2-Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlardır.
Örnek: Meyve tek dişi bir organın farklılaşmasıyla oluşursa bu meyveye, mayoz bölünme ile n kromozomlu mikrospor hücresi oluşur.