Melez gücü

Melez gücü

Melez gücü

Melez gücü


Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda
yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesidir.