Monokotil

Monokotil

Monokotil


Tek çenekli, embriyolarında bir çenek yaprağı bulunan, yaprakları genellikle paralel damarlı, tek yıllık otsu bitkilerdir.
Buğday, orkide, mısır gibi çoğu otsu ve tek yıllık bitkiler bu grupta yer alırlar.