Mikron

Mikron


Metrik sistemde bir ölçü birimidir. Bir milimetrenin binde biridir.
örnek: program kasa ve banka ekstrelerinde kaydetme sırası yerine aynı günkü girişleri önce, sonra alt alta yazarak döküyor.