Meristem


Meristem

Meristem

1-Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusudur.
2-Meristem halkası: Büyüyen bitki ekseninde korteks ile merkezi parenkima dokusu arasında
bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem dokusudur.
3-Bitkinin değişmez dokularını oluşturan farklılaşmamış embriyonik bitki dokusudur.
4-Sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik dokudur.
Örneğin bitkinin uç kısmında bulunur sürekli büyüme gösterir.