Mezofil


Mezofil

Yaprak orta tabakası,bölümü.Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler.
Ilık sıcaklıkları seven. Mayalar, Escherichia coli ve pek çok mikroorganizma mezofil karakterlidir. Mezofil mikroorganizmalar ile ilgili çalışmalarda inkübasyon sıcaklığı 25-40 C 'dır. Ayrıca bakınız ; psikrofil, termofil, ekstrem termofil, termolabil, termostabil, psikrotrof, termodurik.