Multipli allel

Multipli allel


Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumudur.
Örnek:çok allellik(multipli alel),kan grupları .