Mitoz


Mitoz

Esas hücre bölünmesi.Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir.
Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır.