Monera


Monera

1-Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı bakteriler
ve mavi-yeşil algler gibi en basit mikroorganizmaları içeren bir sistematik gruptur.
2-Sistematikte bakteri ve mavi-yeşil alglerin toplandığı alem. Bu alemin içindeki canlılarda zarla çevrilmiş çekirdek ve organeller bulunmaz.
3-Bu gruptaki canlıların hepsi tek hücrelidir. Bu hücrelerde çekirdek yoktur. Ayrıca mitokondri, kloroplast, golgi v.b.zarlı organeller de bulunmaz.
Prokaryot hücreler, iki alt grupta incelenir: 1-Mavi -Yeşil Algler 2-Bakteriler.
 Çekirdeksizler alemidir.
örnek: baklagillerin kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler.