Homolyotermik


Homolyotermik

Homolyotermik

Homolyotermik

Sabit sıcaklı,sabit ısılıdır. Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Örnek cümle: Yarasaları bu canlılara örnek vermek mümkündür.