Hidrojen bağı


Hidrojen bağı

Hidrojen bağı

Hidrojen bağı

Hidrojen bağı

1-Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır.
Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
2-Hidrojen Bağları genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan bağlardır.
Örnek cümle: Kovalent bağı daha iyi anlamak için hidrogen bağının yapısını daha iyi anlamak gerekir.