Haploid


Haploid

Haploid

1-Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına eşittir.
Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan ""n"" sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.
2-Tek kromozom setine sahip olandır.
3-Haploit n sayıda kromozoma sahip olandır.
4-Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır.
Örnek cümle: Kuşburnular da haploid kromozom sayısı, n = 7’dir.