Hilum


Hilum

Hilum

Göbekcik. Tohum taslağı sapının tohuma bağlandığı yer veya sap ayrıldıktan sonra tohum üzerinde kalan iz.