Heterofili


Heterofili

Heterofili

Bir bitkide bulunan yaprakların morfolojik bakımdan farklılık göstermesine heterofili denir. Bu farklılık yaprakların değişik hayat evrelerinde bulunmalarından ya da değişik ortamlarda gelişmesinden ileri gelmektedir. Örneğin; suda yaşayan Ranunculus aquatilis (Su düğünçiçeği) bitkisinin su içindeki yaprakları ince, ipliksi ve parçalı, havadaki yaprakları ise geniş yüzeylidir. Örnek cümle: Kavak bitkisinde heterofili yaprak görmek mümkündür.