Hipokotil


Hipokotil

Hipokotil

Hipokotil

Hipokotil

Embriyo yaprak sapı.Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmıdır.Bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin kotiledon yapraklarının birleşme noktası altında kalan kısmıdır.
Örnek cümle: Yumru ve primer sürgün bazalı, hipokotil ve kök bazalındaki etli hücrelerden meydana gelir.