Homolog Kromozom


Homolog Kromozom

1-Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karkterlere sahip gen çiftilerini aynı lokuluslarda taşıyan kromozomlar.
2-Yumurta, sperm tarafından döllendikten sonra aynı şekil ve büyüklüğe sahip kromatin iplikleri zigotta bir araya gelirler.
Biri anadan, diğeri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri aynı, kromozomlara homolog kromozomlar denir.
Örnek cümle: Homolog kromozomla şekil ve büyüklükleri birbirinin aynı olduğu için homolog denilmiştir.