Hidrobiyoloji


Hidrobiyoloji

Su canlı bilimi.Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı.