Habitat


Habitat

C1-Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamıdır.
2-Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölgedir.
3-Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yerdir.
4-Yetişme ortamı, bir canlının, bir türün içinde yaşadığı ortam(yaşamyeri)dır.
Örnek cümle: Her canlının yaşadığı farklı habitat alanları mevcutdur.