Hipertonik


Hipertonik

Hipertonik

Çok yoğun.Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir.
Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.