Homozigot


Homozigot

Homozigot

Homozigot

1-Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
2-Baskın (dominant) genler, bireyin fenotipinde kendi varlığını her zaman gösterirken çekinik (resesif) genler, bireyin
fenotipinde kendi varlığını sadece homozigotken gösterirler.
3-Homozigot genlerin her ikiside;ya resesif (çekinik), ya dominant(baskın) yada eş baskındırlar.
Aynı çift.eş şifre koduHomolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
Örnek cümle: Gen çiftlerini benzer aleler şeklinde taşıyan bireylerde homozigot genotip görülür .