Heterogami


Heterogami

Ayrı üreme bileşimi,farklı büyüklükte gamet bileşimi.Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Örnek cümle: 2 veya daha fazla tipte gametlerin oluştuğu durumdur.