Hastat


Hastat

Hastat

Oksu. Yaprak ayası tabandan dışanya doğru uzamış ve loplan orta eksene hemen hemen dik bir durum almış olan yaprak.