Telofaz


Telofaz

1-Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusu; bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplazma bölünür.
2-Kutuplara toplanmış kromozomlar interfaz evresinde olduğu gibi kromatin ağı haline gelir.
3-Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin tekrar meydana geldiği görülür.İğ iplikleri kaybolur.
4-Telofaz evresinin sonuna doğru hayvan hücresinde sitokinez (sitoplazma bölünmesi) görülürken bitki hücresinde; telofaz evresinde ara lamel oluşarak hücre bölünmesi gerçekleşir.
ör: mitoz bölünmede görülen telofaz evresi mayoz bölünmede de telofaz 1 ve telofaz 2 olarak görülür.