Tendon

Tendon Tendon Tendon Tendon

İskelet kasları kemiklere bağlanarak genellikle onların hareketini sağlar.
Kasların iskelete bağlandığı yere kas kirişi veya tendon denir.
ÖR: kas tendonları.