Toksin


Toksin

Toksin

Bir organizma tarafından üretilen ve genellikle bir başkasının
tüm vücudu yerine bir organ ya da organ sistemini etkileyen maddedir.
ÖR: Bazı bakterilerin toksin üretmeleri örnek verilebilir.