Taksis


Taksis

Taksis

Göçüm hareketleridir. uyum hareketi.tepki hareketidir.Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketidir.
Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.