Teori

Teori (kuram)

Teori


1-Kuram. Büyük ölçüde gözlem ve denemelerle desteklenen formülleşmiş hipotezdir.
2-Doğruluğu kanıtlanınca kanun, çürütünce, yenisine baş vurulan geçici yanıt veya çözüm önerileridir.Demirkuş2006
En tehlikeli olan teoriler; menfaat farzları gereği politize edilenleridir. Örneğin hiçbir teori evrim kuramı kadar kötü amaçlar için politize edilmemiştir. Evrim kuramı ileri sürülmeden öncede varlıkların gerçek şecere bilimi olarak bilinirdi. Peygamberimiz tarafından siyonizm hortlanır nedeniyle yasaklanmasına rağmen; hala seyitlerin bile şecere ağacı tutulur.Bu teori ileri sürülmeden önce veya sonra şecere yasaları hep doğadaki kanunların kucağında ve himayesinde işledi ve işleyecektir. Bu teori bir keşif veya buluş bile değildir. Şecere yasalarının işleyiş mekanizmalarını tanımak için bir araçtır. Evrimin avukatlığını yapanlar; evrimi; sanki onu yönlendiren yasalardan-var olan sonuçlardan daha değerliymiş-önemliymiş gibi empoze etmeleri bilimi siyasete at etmenin cehaletini işliyorlar.Bir açıklayıcı araç hele hele bu bir kuram ise; hizmet ettiği gerçeklerden-var olan sonuçlardan daha değerli olmaz ve ilahlaştırılamaz.
ÖR: evrim teorisi