Tundra


Tundra

Güneyde tayga, kuzeyde kutup buzulları arasında kalan ağaçsız düzlük. Düşük sıcaklığı,
kısa bir büyüme devresi ve yılın büyük bir kısmında donmuş topraklarıyla tipiktir.