Tüketici organizma(Heterotroflar)

Tüketici organizma
(Heterotroflar)


1-Kendi besinini üretemediği için, organik besinleri dışarıdan almak zorunda olan canlılar (ardıbeslek).
2-Heterotroflar, inorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar
ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.
ÖR: Hayvanlar .