Thylakoid


Thylakoid

Thylakoid

Zarsı kesecik Kloroplastın granumlarını oluşturan, zarlar üzerinde klorofil, ATP sentezleyen kompleksler bulunan zar katmanlarından oluşan kesecikler.