Ternat


Ternat

 Üç sapçıklı bileşik yaprak.Bir ana sapın üç sapçığa ayrılarak herbirinin ucunda üçer yaprakçığı bulunan bileşik yaprak.