Triplet kod (Üçlü şifre)

Triplet kod (Üçlü şifre)


Üçlü şifredir. Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve
DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırasıdır.