Tilakoid

Tilakoid


Kloroplastların iç kısmında düz ve birbirleriyle bağlantılı keseciklerden oluşmuş stroma içine yerleşik
tilakoid adı verilen bir zar sistemi vardır. Burada klorofil, elektron taşıma zincirinin enzimleri ve ATP bulunur.
ÖR: fotosentez yapan yeşil bitkiler.