Blastosol


Blastosol

Blastosol

Embriyonik boşluk.Döllenmiş yumurtanın oluşturduğu hücre kümesi ortasında içi sıvı dolu boşluktur.(Blastula evresi).