Bazal Plasentasyon


Bazal Plasentasyon

Tabana bağlı göbek-tabandan göbekli.Tohum taslaklarının tabansal durumda oluşu.
Tohum taslakları tek gözlü olan yumurtalığın (ovaryum) tabanında bulunur.