Biyoessey - Madde Etkisi


Biyoessey

Biyoessey

Canlı üzerinde deneme,canlı denemesi.Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptamadır.