Bipolar


Bipolar

İki uçlu.İki uçlu veya iki kutuplu olma durumudur.