Brakifalanji


Brakifalanji

Parmak kısalığı Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşudur.