Bractiols


Bractiols

İkinci derecedeki brakte. Çiçek sapının üzerinde bulunan küçük yaprakçıktır.