Böcek bileşik göz


Bileşik göz

Bileşik göz

Bileşik göz

Bileşik göz

Özellikle böceklerde görülen ,genellikle yarıküresel bir zemin üzerinde altıgen veya çokgen
petekler halinde çok sayıda gözcüğün (küresel merceğin) oluşturduğu gözlere denir.